Wat is Blockchain precies?

Zolang er uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende partijen kan deze uitwisseling worden vastgelegd in een Blockchain. Dit kan zowel binnen de organisatie als tussen verschillende organisaties zijn en het kan zowel om informatie, producten, of een combinatie daarvan gaan.

In het kort is Blockchain een integer, gedecentraliseerd kasboek dat geprogrammeerd is om transacties vast te leggen. Het hoeft hier niet perse om financiële transacties te gaan, praktisch alle transacties die enige waarde representeren kunnen worden vastgelegd. Blockchain is een manier om het vergaren van de juiste data te waarborgen, waarbij vooral transactionele data vastgelegd wordt.

Blockchain vs. traditionele database

Hoe verschilt dit van een traditionele database? Het eerste grote verschil is dat in een traditionele database een status wordt opgeslagen en geraadpleegd, terwijl middels Blockchain juist de mutatie wordt vastgelegd, waaruit een status is af te leiden. Dit is vergelijkbaar met een bankafschrift: de mutaties worden opgeslagen en het resultaat van die mutaties bepalen het saldo.

Het tweede grote verschil met een traditionele database is dat er bij Blockchain er niet één centraal opslagpunt is voor alle data. In plaats daarvan worden alle mutaties door elke gebruiker opgeslagen. Deze gedecentraliseerde distributie van mutaties zorgt ervoor dat de data niet zomaar (per ongeluk of expres) éénzijdig veranderd kan worden of verloren kan gaan, zoals bij een centrale database wel mogelijk is.

Data opslaan in een blockchain bevordert de weerbarstigheid, veiligheid en accuraatheid van de data.

Blockchain

Een open en gedistribueerd kasboek

Samengevat is Blockchain een open en gedistribueerd kasboek welke transacties tussen twee partijen kan vastleggen op efficiënte, permanente en contoleerbare wijze. De kerneigenschappen zijn:

  • Open (vaak permissieloos genoemd)
  • Gedistribueerd (vaak decentraal genoemd)
  • Verifieerbaar
  • Permanent

Publieke en besloten Blockchain architectuur

Wel is het belangrijk om te weten dat er twee Blockchain architecturen zijn: publieke en besloten. Vaak wordt gedacht dat bij een besloten Blockchain architectuur niet alle eigenschappen worden gewaarborgd die hierboven zijn vermeld.

Een interessant onderwerp voor lange discussies, maar voor nu voldoet te vermelden dat bij een besloten Blockchain het volledig afhangt van de platformkeuze. De configuratie daarvan die bepaalt in hoeverre eerdergenoemde kerneigenschappen wel of niet worden gewaarborgd. Tijdens onze seminars zullen we hier uiteraard verder op in gaan.

Toekomstmuziek of nu al starten?

Rest de vraag of Blockchain nu al interessant is, het klinkt immers nog als ‘iets moois voor de toekomst’. Niets is minder waar. Juist nu al zijn er een tal van voorbeelden te bedenken waarbij Blockchain kan helpen om bedrijfsprocessen te versnellen, inzichtelijker te maken en te waarborgen. Zowel binnen het eigen bedrijf als tussen bedrijven.

Met name in de transport & logistiek, supply chain en publieke sectoren kan Blockchain een tastbare bijdragen leveren. Denk hierbij aan de validatie, verificatie en authenticatie van goederen en diensten of bijvoorbeeld zelfstemmingen op publieke vraagstukken.

Blockchain om kosten te besparen

In alle bovengenoemde voorbeelden kan Blockchain-technologie een kostenbesparing en efficiëntieslag opleveren. Dit komt met name doordat er minder tussenpersonen nodig zijn om deze validatie, authenticatie en stemmentelling te waarborgen.

Uiteraard zullen de details per organisatie verschillen, maar door u nu al te verdiepen in de technologie en interne experimenten te draaien, bent u straks een logische en volwaardigere sparringpartner voor uw klanten. Als u dan in gesprek komt met grotere spelers in de Blockchain markt, heeft u uw eigen kennis al op peil gebracht en de nodige ervaring opgedaan.

Laat u inspireren door de mogelijkheden van BlockChain voor uw bedrijfsvoering!

Wilt u graag het gesprek aangaan met een specialist om te kijken of Blockchain interessant is om te integreren in uw bedrijfsprocessen? Neem contact op met ons Oracle team of vul onderstaand contactformulier in.
Back to top!