Oracle Cloud Solutions

De cloud is zonder twijfel de grootste technologische revolutie van het afgelopen decennium. Het is ook een begrip dat ruimte laat voor interpretatie. Maar over welke invulling van cloud je het ook hebt, het werkelijk vernieuwende component is de verplaatsing van betaling voor bezit naar betaling voor gebruik.

Iedereen heeft zijn eigen kijk op de ontwikkelingen in de cloud. Volgens de één is het de toekomst, volgens de ander niets nieuws (private cloud hadden we toch jaren geleden al?). Voor de één is het een softwarepakket waar je op afstand gebruik van kunt maken, voor de ander betekent het digitale werkplekken met alles wat daarbij komt kijken, en voor weer anderen betekent cloud het volledig afstoten van dure on premise IT-omgevingen om deze af te nemen bij een publieke cloud vendor.

Van capex naar opex

In essentie betekent cloud computing het verplaatsen van betaling voor bezit (captial expenditure, ofwel capex) naar betaling voor gebruik (operational expenditure, ofwel opex). Van een grove schatting voor een lange periode naar een nauwkeurige berekening achteraf, waaruit precies naar voren komt wat er in een bepaalde periode is verbruikt.

Traditioneel gezien bereken je wat je maximaal denkt nodig te hebben en vervolgens koop je dat voor een aantal jaar af. Als groei tegenvalt heb je te veel uitgegeven. Groei je harder dan verwacht, dan moet je weer forse investeringen doen om capaciteit bij te kopen. Vervolgens eindig je met een afwijkende afschrijvings-, of supportcyclus, te weinig ruimte, etc. Afschalen is niet mogelijk, opschalen is een kostbaar en tijdrovend proces.

IT uit de muur: kostenbesparing en effectiviteitswinst

Tijdens de industriële revolutie kreeg langzaam elke fabriek, ziekenhuis en bedrijf een energievoorziening op eigen terrein. Later werd dit eerst lokaal en uiteindelijk nationaal opgewekt. Vergelijkbaar met het verdwijnen van energievoorzieningen op eigen terrein, zullen ook de IT-voorzieningen op eigen terrein afnemen naarmate de digitale revolutie vordert. De logische volgende stap is IT uit de muur, vergelijkbaar met hoe we tegenwoordig stroom consumeren.

Door zich niet meer met aanschaf en onderhoud (waaronder inkoop, levering, installatie, updates, reparaties en uiteindelijk afschrijving) bezig te hoeven houden, kunnen organisaties zich richten op de core business. Mits goed ingericht betekent deze nieuwe manier van IT afnemen voor gevestigde organisaties al snel een kostenbesparing en effectiviteitswinst.

Voor startende bedrijven betekent het lagere opstartkosten en in alle gevallen ontstaat een hogere mate van flexibiliteit met betrekking tot groei en innovatie.

De cloud vraagt om een andere mindset

Aan welke projecten u nu al kunt denken? Bijvoorbeeld:

Het goed inrichten van een cloudomgeving is nog wel een puntje van aandacht, omdat deze niet één op één te vergelijken is met een de traditionele on-premise infrastructuur. Sterker nog: een letterlijke vertaling van on-premise naar cloud zou betekenen dat de cloud altijd duurder is.

Om een cloudomgeving goed in te richten is een andere mindset en nieuwe kennis nodig. Helemaal als u alle technologische voordelen van de cloud wil meepakken. Houd dit in het achterhoofd wanneer u de spannende stap naar de cloud zet.

Laat u inspireren door de mogelijkheden van Cloud Solutions voor uw bedrijfsvoering!

Er zijn veel IT-partners die u kunnen en willen helpen bij uw cloud vraagstuk.Zorg dat u de juiste partner kiest om winst te boeken.Wilt u meer weten over de Cloud Solutions van Oracle? Neem contact op met ons Oracle team of vul onderstaand contactformulier in.
Back to top!